cawd-226伊藤舞雪

cawd-226伊藤舞雪

小儿易虚易实,故虽危症,若能速用对病之药,亦可回生者。设概攻其邪,则损真气,径补其肺,而益其邪。

 舌舒长而良久不收者,名吐舌,乃心脾积热,用泻黄散主之;或兼口舌生疮,作渴饮冷,属胃经实热,亦用前散。心肾虚热者,六味丸。

古人所谓养正积自除,正此意也。其证先起于毫毛,伸欠乃作,寒栗鼓颔,腰脊俱痛,寒去则内外皆热,头痛如破,渴欲冷冻饮料。

若热入于目牵其筋脉,两俱紧,不能转视,故目直也。又有婴儿因其难产,或冒风寒而垂危者,切不可便断脐带,急烘绵絮包抱怀中,急以胎衣置火中煨烧,更用大纸捻于脐带上,往来燎之,使暖气入腹,须臾气复自苏。

上为末,用生姜自然汁调敷项间,干则润之。 若脾土虚弱吐泻者,用六君、柴胡,如不应,或手足俱冷者,属虚寒,加木香、炮姜。

及表里血气、阴阳浮陷,与夫风湿痰食,各当详之。 若闷乱气粗喘促哽气者,难治。

Leave a Reply